De Muur

De wijnmuur of "stenen muur" zou ten vroegste in 1814 gebouwd zijn. Hij werd opgetrokken uit ijzerzandsteen en was meer dan manshoog en 1,7 meter breed. Op dit ogenblik is hij nog 1546 meter lang. De gebruikte ijzerzandsteen is afkomstig uit de streek zelf. Zowat 6 miljoen jaar geleden werd het Hageland voor de laatste maal door zeewater overspoeld, en toen het zeewater zich had teruggetrokken, bleven zandbanken bloot liggen en oxideerde het ijzerhoudende Glauconiet van die zandbanken tot roestbruine ijzerzandsteen. Deze steen is zeer hard.

De wijnmuur werd opgetrokken om drie redenen: De voornaamste reden was de gevoelige wijnranken te beschermen tegen de noordenwind. Ook werden de wijngaardgronden zelf ontlast van het teveel aan ijzerzandsteen en vormde de muur een barricade tegen ongewenste dieren uit het hoger gelegen bos.


Omdat de wijnmuur zo'n speciaal bouwwerk is, werd hij op 9 maart 1995 als beschermd monument geklasseerd.

Ook nu nog bewijst de wijnmuur zijn nut.

De vzw Steenen Muur gesteund door de gemeente Rotselaar, staat in voor de exploitatie van drie wijngaarden op de zuidflank van de Wijngaardberg. De totale oppervlakte bedraagt 70 are en de vzw plantte in totaal 3060 wijnranken aan.

 

Algemeen wordt aangenomen dat de 50ste breedtegraad de meest noordelijke grens is om aan wijnbouw te doen. Het Hageland ligt bijna één breedtegraad noordelijker en niettemin zijn in deze streek reeds sedert tientallen jaren enkele professionele wijnbouwers actief. De Wijngaardberg, met zijn stenen muur, bezit alle kenmerken om met succes aan wijnteelt te doen. De zuidoostelijk georiënteerde heuvels en de zonnestralen die quasi loodrecht invallen op de steile hellingen zorgen voor een gunstig microklimaat. De aanwezige ijzerzandstenen in de lichte, zandige bodem stockeren de warmte van overdag om ze 's nachts geleidelijk af te geven.